ФК Провадия (юноши мл. възраст) спечели между областното първенство за сезон 2016/2017

Кръг преди края на шампиона...

Закриване на 2016г.

Вчера в залата на комплекс ...